TIN TỨC‎ > ‎

Thép Không Rỉ Việt Nam

Rà soát lần hai chống bán phá giá đối với thép không gỉ cán nguội nhập vào Việt Nam

Chia sẻ1

Rà soát lần hai chống bán phá giá đối với thép không gỉ cán nguội nhập vào Việt Nam

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1849/QĐ-BCT tiến hành rà soát lần thứ hai đối mặt hàng thép không gỉ cán nguội nhập khẩu vào Việt Nam (mã số vụ việc AR02.AD01).

·       25-04-2017 Braxin điều tra chống bán phá giá ống thép hàn từ Việt Nam

·       19-04-2017 Mỹ áp thuế chống bán phá giá 0% đối với ống thép dẫn dầu từ Việt Nam

·       06-02-2016 Indonesia rà soát cuối kỳ về thuế chống bán phá giá thép cán nguội Việt Nam

Ngày 5 tháng 9 năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 7896/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội nhập khẩu vào Việt Nam từ Trung Quốc, Indonesia, Malaysia và Đài Loan (Trung Quốc).

Ngày 29/04//2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1656/QĐ-BCT về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp CBPG đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội nhập khẩu.

Theo quy định của Pháp luật Chống bán phá giá của Việt Nam, sau một năm kể từ ngày ban hành quyết định áp dụng biện pháp thuế CBPG, các bên liên quan có quyền gửi yêu cầu rà soát đối với các nội dung trong quyết định áp dụng biện pháp CBPG nêu trên.

Ngày 19/02/2017, Cục QLCT đã thông báo về việc tiếp nhận Hồ sơ yêu cầu rà soát lần thứ hai việc áp dụng thuế CBPG đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội nhập khẩu vào Việt Nam. (Mã vụ việc: AR02.AD01).

Comments